O nas

Firma szkoleniowa prowadzona przez akredytowanego trenera Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS w Rzeszowie i Przemyślu.

IDA-SYSTEM Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji

 • Firma działa od 1997 roku, jako instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego
 • Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa dla osób pracujących i bezrobotnych
 • Posiadane certyfikaty: Akredytacja trenerska ROEFS udzielona przez PARP po egzaminie akredytacyjnym w Warszawie. Trener EURO-NGO i Trener Promotorów Reformy Edukacji – akredytacja Ministerswa Edukacji Narodowej. Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów Okregowej Komisji Egzaminacyjnej Matura – Matematyki.
 • Organizuje oraz prowadzi szkolenia z zakresu:
  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • doskonalenie umiejętności menadżerskich,
  • administrowania finansami przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg norm ISO,
  • efektywnych form pracy i wynagradzania,
  • wdrażanie systemów elektronicznej komunikacji ICT,
  • oraz inne szkolenia zawodowe.